Εθνικός Χρόνος

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ελληνικού Εθνικού Χρόνου που τηρείται από Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ). To EIM ως Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και μέλος της EURAMET συμμετέχει στην παραγωγή του παγκόσμιου χρόνου UTC μαζί με 58 αντίστοιχα εθνικά ινστιτούτα από όλο τον κόσμο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η αλλαγή ώρας από χειμερινή σε θερινή θα γίνει κανονικά στις 29 Μαρτίου 2020. Αλλαγές στον τρόπο τήρησης της ώρας μπορεί να υπάρξουν από το 2021 σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι υπηρεσίες Εθνικού Χρόνου παρέχονται με χρέωση. Δείτε την σχετική ανακοίνωση του ΕΙΜ.

Ο Εθνικός Χρόνος,  UTC(EIM), παράγεται στο Εργαστήριο Χρόνου και Συχνότητας του ΕΙΜ από τα τρία πρότυπα ατομικά ρολόγια Καισίου.  Το ΕΙΜ διαθέτει μια υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας συστοιχία πρότυπων ατομικών ρολογιών, που μπορεί να παράγει και να τηρήσει τον εθνικό χρόνο με μεγάλη αξιοπιστία. Μάθετε περισσότερα >>

Η Υπηρεσία Χρονοσήμανσης (Time-Stamping Service) που παρέχεται από το EIM με βάση τον Εθνικό Χρόνο δίνει την δυνατότητα υλοποίησης προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Μάθετε περισσότερα >>

Επιπρόσθετα, ο εθνικός χρόνος που παράγεται από το ΕΙΜ είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτύου μέσω της τεχνολογίας NTP (Network Time Protocol). Δείτε τις οδηγίες >>