Η παραγωγή του εθνικού χρόνου

Εξοπλισμός για την παραγωγή του Εθνικού χρόνου:

  1. Κεραία λήψης
  2. Δέκτη GPS (Global Positioning System) τεχνολογίας CV (Common View) TSC 2214 (Symmetricom, Boulder, Colorado USA).
  3. Τρία ατομικά πρότυπα Καισίου HP 5071A.
  4. Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας σημάτων και ανάλυσης δεδομένων.

Αναβάθμιση του συστήματος τον Δεκέμβριο 2006:

  • Καινούργιο σύστημα GPS μεγαλύτερης ακρίβειας
  • Διακρίβωση συστήματος Κεραία – Καλώδιο – GPS από το NIST
  • Αναβάθμιση ηλεκτρονικών συστήματος
  • Αναβάθμιση λογισμικού
  • Δυνατότητα συμμετοχής του ΕΙΜ στον προσδιορισμό του παγκόσμιου χρόνου (UTC) μέσω της τεχνικής common view και σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στο Παρίσι (BIPM)
  • Ακριβής προσδιορισμός θέσης κεραίας δέκτη (1 cm) με ειδικό εξοπλισμό και σύγκριση με γνωστά σημεία αναφοράς, συντεταγμένες 40º 41′ 19.6″ B και 22º 47′ 59.0″ E.

Αποτέλεσμα της αναβάθμισης: Αβεβαιότητα χρόνου 10 ns, συγκρίσιμη με των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων που συμμετέχουν στην δημιουργία του UTC.

Αρχή λειτουργίας: Το σύστημα GPS αποτελείται από έναν «αστερισμό» 24 δορυφόρων σε τροχιά γύρω από την γη με μέσο ύψος περίπου 20000 km. Οι δορυφόροι είναι μη γεωστατικοί και σε διάστημα μιας ημέρας ολοκληρώνουν δύο περιφορές γύρω από την γη, σε μία τροχιά υψηλής ακρίβειας. Κάθε δορυφόρος εκπέμπει συνεχώς ένα καθορισμένο σήμα στην γη το οποίο περιέχει την ακριβή πληροφορία της θέσης του (x, y, z) και την ακριβή χρονική στιγμή (t) που εκπέμφθηκε το σήμα. Ένας δέκτης στη γη που λαμβάνει το σήμα από τουλάχιστον 4 δορυφόρους μπορεί να υπολογίσει την θέση του και τον χρόνο, δηλαδή τους 4 αγνώστους x, y, z, t.

Το σύστημα GPS του ΕΙΜ περιλαμβάνει κεραία λήψης της οποίας η θέση προσδιορίστηκε με υψηλή ακρίβεια από τους τεχνικούς της Timing Solutions με χρήση ειδικού εξοπλισμού. Πρέπει να τονιστεί, ότι το σήμα των δορυφόρων του δικτύου GPS ενσωματώνει μία σκόπιμη παραμόρφωση που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ακρίβειας. Μόνο ο Αμερικανικός στρατός διαθέτει αποκωδικοποιητές που αφαιρούν την παραμόρφωση αυτή. Μέσω της διαδικασίας και του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της θέσης της κεραίας του δέκτη GPS του ΕΙΜ αυτή η παραμόρφωση αφαιρέθηκε, με αποτέλεσμα η ακρίβεια προσδιορισμού του χρόνου να είναι δραματικά καλύτερη από οποιοδήποτε σύστημα του εμπορίου. Στο εξής ο συγκεκριμένος χρόνος που εξάγεται από το δίκτυο GPS, χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό ενός μόνο από τα τρία πρότυπα ατομικά ρολόγια Καισίου του ΕΙΜ.

Ο Εθνικός Χρόνος, UTC(EIM), παράγεται στο Εργαστήριο Χρόνου και Συχνότητας του ΕΙΜ από τα τρία πρότυπα ατομικά ρολόγια Καισίου. Πρακτικά αποτελεί έναν μέσο όρο που εξάγεται από τα τρία πρότυπα. Τα ατομικά ρολόγια Καισίου του ΕΙΜ αποτελούν πρωτεύον πρότυπο χρόνου, καθώς ο ορισμός του δευτερολέπτου ως μέγεθος βασίζεται στην αρχή λειτουργίας τους. Συμπερασματικά, το ΕΙΜ διαθέτει μια υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας συστοιχία πρότυπων ατομικών ρολογιών, που μπορεί να παράγει και να τηρήσει τον εθνικό χρόνο με μεγάλη αξιοπιστία.

Ταυτόχρονα, με την αναβάθμιση του συστήματος ενσωματώθηκε η λειτουργία Common View. Μέσω μιας ειδικής διαδικασίας τα δεδομένα χρόνου του ΕΙΜ αποστέλλονται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών (BIPM). Με τον τρόπο αυτό το ΕΙΜ συμμετέχει στην παραγωγή του παγκόσμιου χρόνου UTC μαζί με 58 αντίστοιχα ινστιτούτα και οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Έτσι, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας αξιόπιστος φορέας στην μέτρηση και τήρηση του χρόνου.

Επιπρόσθετα, ο εθνικός χρόνος που παράγεται από το ΕΙΜ είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτύου σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, μέσω της τεχνολογίας NTP (Network Time Protocol).