Συχνές Ερωτήσεις

1. Μπορείτε να μας πείτε εάν αν ένας οργανισμός ή μια εταιρεία ακολουθεί την Ώρα Ελλάδος και εάν τα ρολόγια τους μετράνε το χρόνο με ακρίβεια;

Όχι, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εξ αποστάσεως, πρέπει ο οργανισμός να κάνει αίτημα στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ και να έρθουμε σε συνεννόηση για τη διαδικασία διακρίβωσης των συστημάτων τους.

2. Μία προκήρυξη έχει προθεσμία 15/1/2018 και ώρα 12:00. Μια εταιρεία έκανε υποβολή στις 15/1/2018 12:00:05, είναι εμπρόθεσμη;

Όχι δεν είναι διότι η ώρα 12:00 σημαίνει 12:00:00. Εφόσον η υποβολή ήταν 12:00:05 έγινε μετά τη λήξη της προθεσμίας.

3. Η εταιρεία μας υπέβαλε προσφορά σε ένα διαγωνισμό και θεωρήθηκε εκπρόθεσμη. Θεωρούμε ότι τα ρολόγια του οργανισμού που κάνει το διαγωνισμό είχαν λανθασμένη ώρα, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε;

Όχι δεν μπορούμε να το κάνουμε.

4. Είναι δυνατό να μας διευκρινήσετε εάν η ώρα 00:00:00 μπορεί να ερμηνευτεί ως το τέλος μιας ημέρας, εφόσον δεν σου δίνεται και η επιλογή της μορφής 24:00:00 από κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα;

Η ώρα 00:00:00 είναι η αρχή της επόμενης μέρας. Η μέρα τελειώνει στις 23:59:59.

5. Η εταιρεία μας θέλει να συγχρονιστεί με τον Εθνικό Χρόνο, μπορεί να το κάνει;

Ναι μπορεί να γίνει σχετική σύμβαση με το ΕΙΜ αλλά υπάρχει κόστος. Παρακαλώ δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΕΙΜ.

Επιπλέον πληροφορίες σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων μπορείτε να βρείτε επίσης στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (NPL) http://www.npl.co.uk/science-technology/time-frequency/time/faqs/.