Υπηρεσία Χρονοσήμανσης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (EIM) παρέχει την Υπηρεσία Χρονοσήμανσης Ηλεκτρονικών Εγγράφων με βάση τον Εθνικό Χρόνο. Η Χρονοσήμανση είναι απαραίτητη για την έκδοση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς εξασφαλίζεται η έλλειψη δυνατότητας από τα συμβαλλόμενα μέρη της αποποίησης ευθυνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε χρονοσήμανση σε ένα μεμονωμένο έγγραφο για τις απαιτήσεις κάποιου διαγωνισμού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του ΕΙΜ. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την υπηρεσία ψηφιακής χρονοσήμανσης της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ. Η υπηρεσία του ΕΙΜ απευθύνεται σε οργανισμούς ή εταιρείες που θέλουν:

  • να υιοθετήσουν υπηρεσίες ψηφιακών υπογραφών & χρονοσήμανσης σε επίπεδο οργανισμού,
  • να αναπτύξουν εφαρμογές όπως web applications που να έχουν λειτουργίες χρονοσήμανσης.

Τεχνικά Στοιχεία

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας χρονοσήμανσης χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Time-Stamp Protocol (IETF RFC 3161). Πρακτικά, ο χρήστης της υπηρεσίας διαθέτει service URL, username & password τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει με πολλούς τρόπους:

  • Ανάπτυξη προγράμματος που να επικοινωνεί με HTTP TSP requests με την υπηρεσία με βάση το πρωτόκολλο IETF RFC 3161.
  • Χρήση δημοφιλών προγραμμάτων όπως το Adobe Acrobat ή το Xolido Sign που έχουν τις αντίστοιχες επιλογές timestamping στις ρυθμίσεις τους.
  • Χρήση του openssl για να συνδεθεί με την υπηρεσία. Ενδεικτικά: https://www.digistamp.com/technical/software-alternatives/using-openssl-to-request-timestamps/

Οι εξυπηρετητές χρονοσήμανσης φιλοξενούνται στην υποδομή του ΕΔΕΤ, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα.

Ο εξυπηρετητής χρονοσήμανσης του ΕΙΜ βασίζεται εξολοκλήρου σε τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (openssl, opentsa, apache httpd, linux) και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.