Υπηρεσία Χρονοσήμανσης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (EIM) παρέχει μια νέα Υπηρεσία Χρονοσήμανσης Ηλεκτρονικών Εγγράφων με βάση τον Εθνικό Χρόνο. Η Χρονοσήμανση είναι απαραίτητη για την έκδοση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς εξασφαλίζεται η έλλειψη δυνατότητας από τα συμβαλλόμενα μέρη της αποποίησης ευθυνών.

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας χρονοσήμανσης χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Time-Stamp Protocol (IETF RFC 3161).

Οι εξυπηρετητές χρονοσήμανσης φιλοξενούνται στην υποδομή του ΕΔΕΤ, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα.

Ο εξυπηρετητής χρονοσήμανσης του ΕΙΜ βασίζεται εξολοκλήρου σε τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού (openssl, opentsa, apache httpd, linux) και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.